İlaç

Farmasötik ürün Ar-Ge çalışmalarımızı hekimlerden aldığımız geri bildirimler ile sağlık ve ilaç alanındaki güncel bilimsel bilgiler ışığında yürütüyoruz.

CT Pharma Research 2012 yılında “Custom-Tailored Pharma Research” ismi ile ilaç sektörünün ihtiyaçlarına yönelik “Özel Uyarlanmış İlaç Araştırma ve Geliştirmesi” yapmak hedefi ile kurulmuş olup, küçük molekülleri ve peptitleri içeren jenerik tıbbi ürün (eşdeğer ilaç) geliştirme konusunda uzmandır.

CT Pharma Research küçük molekülleri ve peptitleri içeren jenerik tıbbi ürün (eşdeğer ilaç) Ar-Ge alanında “Custom-Tailored”  “Özel Uyarlanmış” çözümler sunar. 2012 yılından 2022 yılına kadar 23 ten fazla müşteri için 200 den fazla ilaç Ar-Ge projesi gerçekleştirmiştir. Tüm Ar-Ge çalışmaları TÜBİTAK Martek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan CT Pharma Research Ar-Ge laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Beşeri tıbbi ürün (ilaç) “Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu” olarak tanımlanır.

Orijinal tıbbi ürün (orjinal ilaç) “Etkin madde/maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkinlik, kalite ve güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış/izin verilmiş ürün” olarak tanımlanır.

Jenerik tıbbi ürün (eşdeğer ilaç) “Etkin maddeler açısından orijinal tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe ve aynı farmasötik forma sahip olan ve orijinal tıbbi ürün ile biyoeşdeğerliliği uygun biyoyararlanım çalışmaları ile kanıtlanmış tıbbi ürün” olarak tanımlanır.

Beşeri tıbbi ürünler kendi arasında küçük moleküller ve biyoteknolojik moleküller olarak iki ana gruba ayrılır.

Biyoteknolojik moleküller ise peptitler, proteinler ve aşılar olarak üç ana başlığa ayrılır.