Planto Baby Kozmesötik Ürünlerinin Ar-Ge Çalışmaları - Emülsiyon Türleri

2022-04-20

Planto Baby kozmesötik ürünlerinin geliştirilmesi projesinde hedefimiz bebek cildinde kullanıma yönelik nemlendirici losyon ve pişik kremi geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu amaçla kullanılabilecek emülsiyon tipleri değerlendirilmiştir.

 

Emülsiyon Tipleri

Emülsiyonu, su ve yağ gibi ya da polar ve non-polar birbirine karışmayan iki ya da daha fazla sıvıdan oluşan kararsız bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Emülsiyonlar water-in-oil (w/o)(yağın içinde su fazı) veya oil-in-water (o/w)(suyun içinde yağ fazı) şeklinde olabilirler. Birbiri içerisinde karışmayan maddelerden oluşan emülsiyonların dengede tutulabilmesi için emülsifiyanlar kullanılmaktadır. Böylece birbirine karışmayan iki faz ya da iki madde arasında emülsifiyan sayesinde partiküller arasında mekanik ve kimyasal bir bariyer oluşturulur ve ara yüzey gerilimi azaltılarak partiküllerin bir araya toplanması önlenir ve homojen bir sistem kurulmuş olur.

 

Water-in-Oil Emülsiyon, Oil-in-Water Emülsiyon

 

 

Stabil emülsiyonlar elde etmek için emülsifiyan seçimini emülsiyonun tipine uygun yapmak oldukça önemli bir konudur. Bu seçimi doğru yapabilmek için water-in-oil veya oil-in-water emülsiyona uygun olarak Hidrofilik - Lipofilik Denge (HLB - Hidrophilic - Lipophilic Balance) değeri hesaplanır. HLB değeri düşük olan maddelerin lipofilik özelliği fazla, HLB değeri yüksek olan maddelerin ise hidrofilik özelliği fazladır. Düşük HLB değerlerine sahip emülsiyonlar, düşük HLB değerli emülgatörlere ihtiyaç duyar. Yüksek HLB değerlerine sahip emülsiyonlar ise yüksek HLB değerine sahip emülgatörlere ihtiyaç duyar. Kısacası HLB sistemi, oluşturulan formülün kararlı bir emülsiyon olabilmesi için ihtiyaç duyulan emülgatörlerin türleri ve miktarları hakkında karar vermede yardımcı olur.

 

Oil-in-Water Emülsiyonlar

Oil-in-Water emülsiyonlarda yağ fazı, devamlılık gösteren su fazı içerisinde dağılmış şekilde bulunan kesikli faz şeklindedir. Oil-in-water için uygun emülsifiyanlar suyun yüzey gerilimini 20°C'de 72.8 milinewton/m (mN/m) değerinden, 30-50 mN/m arasında olan yağ fazınınkine düşürerek çalışır. Fazlar arasındaki arayüzey gerilimi yüzey gerilimi farkı ne kadar düşükse, emülsiyonu oluşturmak o kadar kolay olur. Oil-in-Water emülsiyonları oluşturabilmek için kullanılan emülsifiyanın su fazı içinde yağ fazına göre daha fazla çözünür olması gerekmektedir. Oil-in-water emülsifiyanların HLB değeri 15’ten daha büyüktür. Oil-in-Water şeklinde hazırlanan emülsiyonlar cilt üzerinde kolayca yayılma özelliğine sahiptirler. Oil-in-water emülsiyonların, dış fazını su oluşturduğundan ciltte serinletici bir etki oluşturmaktadır. Oil-in-water şeklinde hazırlanan emülsiyonlar mikrobiyal ve bakteriyal kontaminasyon oluşumuna karşı savunmasızdırlar. Bu nedenle formülasyonun bozulmasını önlemek için koruyucu kullanılmasını gerektirebilirler.

 

Water-in-Oil Emülsiyonlar

Water-in-Oil emülsiyonlar genellikle ters emülsiyon olarak adlandırılırlar ve su fazı devamlı olmayan fazı oluştururken, yağ fazı ise dışta kalan devamlı fazı oluşturur. Bu tipteki emülsiyonları stabil hale getirmek oil-in-water emülsiyonlara göre daha zordur. Water-in-Oil emülsiyonları stabil hale getirmek buna uygun emülsifiyanlar kullanılır. Water-in-Oil emülsiyonlar da cilt önce yağ ile temas ettiğinden ciltte yağlılık hissi oluşur. Bu emülsiyonları oluşturmak için kullanılan emülsifiyanlar yağ fazı içerisinde daha fazla çözünmektedir. HLB değerleri 2.5 - 6 arasındadır. Water-in-oil olarak hazırlanan emülsiyonlar suya karşı dayanıklılık gösterir ve üründe oluşabilecek mikrobiyolojik etkilere karşı daha ürünün direnç göstermesini sağlar. Oil-in-water olarak hazırlanan emülsiyonlara göre daha hafif bir yapı oluştururlar ve ciltteki lipid çift katmanlarına zarar vermezler. Water-in-Oil olarak hazırlanan emülsiyonlarda kararlı bir yapı elde edebilmek için stabilizatör kullanılması gerekebilir.

 

Sonuç

Emülsiyon tipleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda Planto Baby kozmesötik ürünlerinin geliştirilmesi projesi için geliştirilecek ürünün kullanım amacına uygun olarak iki farklı emülsiyon tipi belirlenmiştir.

Bitkisel ekstraktlar içeren Plantobaby Yüz ve Vücut Nemlendirici Losyonu Oil-in-Water emülsiyonuna göre hazırlanmış formülüyle bebeğin cildini nemlendirirken kolay bir sürüm sağlamaktadır. Bu sayede ciltte herhangi bir yapışkanlık hissi bırakmaz.

Water-in-Oil emülsiyonuna göre hazırlanmış bitkisel ekstraktlar içeren Plantobaby Pişik Kremi ise bebeğin cildinin gözeneklerini tıkamayan formülüyle, bir bariyer oluşturarak pişik oluşumunu önlemektedir.