- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

Jenerik ilaç sektöründe rekabetin korunabilmesi için, ürünün doğru zamanda piyasaya verilmesi her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu amaçla, CT Pharma olarak proje bazında yurt dışı ve yurt içi ilaç firmalarına, anahtar teslim jenerik ürün geliştirme projeleri hazırlıyor, aynı zamanda mevcut tesislerinde ve/veya fason laboratuarlarında gerçekleşen farmasötik ürün geliştirme projelerinde, proje yönetim danışmanı olarak hizmet veriyoruz.

Proje konularımız arasında;

  • katı, yarı katı ve sıvı dozaj şekilleri,
  • drug delivery teknolojisi ve alternatif dozaj şekilleri,
  • non- infringing formülasyon dizaynı

yer almaktadır.