- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

Özellikle mevcut bir ürüne ait üretim prosesinde karşılaşılan bir sorun, zaman kaybına neden olmanın ötesinde doğrudan veya dolaylı olarak kalite kontrol, kalite güvence, hatta satış ve pazarlama departmanlarını etkiler.

CT Pharma olarak amacımız, proje bazında yurt dışı ve yurt içi ilaç firmalarının mevcut tesislerinde ve/veya fason üretim alanlarında sorunlu ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Böylece, mevcut üretim parkının sorunlarının giderilmesi ile verimliliğin artırılmasına ve yeni ürünlere daha fazla yer açılmasına imkan sağlanacaktır.