- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

İlaç firmaları farmasötik teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek, mevcut ürünlerinde optimum süre ve maliyete ulaşarak verimliliklerini ve karlılıklarını artırabilirler. Ancak rutin üretimden sorumlu uzmanların, iş yüklerinden dolayı teknolojik gelişmeleri izleme ve uygulama imkanları kısıtlı olabilmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle, CT Pharma olarak, proje bazında yurt dışı ve yurt içi ilaç firmalarına mevcut tesislerinde ve/veya fason üretim alanlarında proses optimizasyon ve proses iyileştirme hizmeti sunuyoruz.

Bu hizmetlerin yanı sıra, mevcut tesislerine ve/veya fason üretim alanlarına yapılacak teknoloji transferleri ile ilgili çalışmalarında danışmanlık hizmeti de sunarak zamanın ve kaynakların etkin şekilde kullanılmasını hedefliyoruz.