- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

İlaç sektöründe karlılığın azaldığı ve rekabetin arttığı günümüz koşullarında, ancak orta ve uzun vadede kar getirmesi beklenen iş geliştirme faaliyetlerinin tanımı tamamen değişmiş ve kısa vadede sonuç getirmesi beklenen faaliyetler haline gelmiştir. Bu değişimden hareketle günümüzde iş geliştirmenin sadece bir molekülün önerilmesini değil, aynı zamanda bu molekülün en kısa sürede ürün haline getirilmesi; nasıl, nerede ve hangi maliyetlerle üretileceğinin de sorgulanmasını kapsayan bir disiplin olduğu görülmektedir.

CT Pharma olarak, pazarı sürekli şekilde takip ediyor, gelişmeleri yakından izliyor ve proje bazında yurt dışı ve yurt içi ilaç firmalarının portföylerini zenginleştirmek amacıyla yeni molekül seçimlerinde,

  • mevcut pipeline incelemesi
  • mevcut üretim ve geliştirme potansiyellerinin değerlendirilmesi
  • alternatif moleküllerin oluşturulması
  • risk değerlendirme

faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.