- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

Biyoteknoloji, gerek dünyada, gerekse ülkemizde çok yeni bir kavram olmakla birlikte, bugün artık konuyla ilgilenenlerin gündeminde hak ettiği yeri almaktadır. CT Pharma, biyoteknoloji kavramını bir adım daha öteye taşıyarak ilaç sektörü açısından değerlendiriyor ve müşterinin ihtiyaçlarına özgü çözümler yaratıyor. Biyoteknolojinin bir bakteriden geni izole ederek ürün elde etmeye çalışmasına karşın, farmasötik biyoteknolojinin o ürünü eczanedeki rafa taşıyacağını vurgulamak yerinde olur.

CT Pharma olarak, yurt dışı ve yurt içi ilaç firmalarına farmasötik biyoteknoloji çalışmalarında,

  • farmasötik biyoteknoloji bilincini geliştirme ve farkındalık yaratma amacıyla ruhsatlandırma, satış ve pazarlama ekiplerine eğitim hizmeti sunulması,
  • akademik bakış açısı ile danışmanlık

faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.