- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

KAPSAMI
Bu geniş kapsamlı kurs ürün geliştirme ve ruhsatlandırma konuları ile ilgilenen tüm bilim adamları ve teknoloji uzmanları için tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI
Bu kurs farklı uzmanlık seviyesinde ki katılımcılara yönelik hazırlanmıştır. Bu kurs özellikle aşağıdaki bölümlerde çalışanlara katkı sağlayacaktır.

  • Ar&Ge
  • Ruhsatlandırma
  • Pazarlama
  • Satın Alma