- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

KAPSAMI
Bu kurs farmasötik biyoteknoloji ile ilgilenen firmaların farklı bölümlerinde çalışan uzmanlara farmasötik biyoteknoloji ile ilgili genel esasları vermek üzere tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI
Bu kurs farklı uzmanlık seviyesinde ki katılımcılara yönelik hazırlanmıştır. Bu kurs özellikle aşağıda ki bölümlerde çalışanlara katkı sağlayacaktır.

  • Ar&Ge
  • Üretim
  • KaliteGüvence
  • Validasyon
  • Ruhsatlandırma
  • Pazarlama
  • Satın Alma