- İş Geliştirme
 - Farmasötik Biyoteknoloji
 - Yeni Ürün Geliştirme
 - Ruhsatlandırma
 - Proses Optimizasyon ve Teknoloji Transfer
 - Sorun Giderme
 - Eğitim
     - Farmasötik Teknoloji ve Ürün Geliştirme
     - Farmasötik Biyoteknoloji
     - Üretim
     - Farmasötik Patent Uygulamaları
     - Farmasötik Kalite
 - Çözüm Yöntemimiz

 

 

 

 

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin son derece hızlı olduğu ilaç sektöründe, kalifiye personel şirketin iş süreçlerinin hızlanması ve elde edilen ürün kalitesinde yükselme sağlamaktadır. Bu sebeple, CT Pharma olarak yurt dışı ve yurt içi ilaç firmalarının eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek Ar-Ge, üretim, kalite, ruhsatlandırma, satış ve pazarlama ve iş geliştirme bölümlerine farmasötik teknoloji, ürün geliştirme, farmasötik biyoteknoloji, farmasötik patent uygulamaları, ilaç uygulamalarında uluslararası patent kuralları ve farmasötik kalite konularında çeşitli eğitimler düzenliyor, güncel gelişmeleri aktarıyoruz. Ayrıca, ilaç sektörüne hizmet veren her türlü firmaya teknik destek ve eğitim sağlayarak ilaç firmaları ile aralarındaki ilişkilerin teknik açıdan kuvvetlenmesini hedefliyoruz.

Eğitim listemizde yer alan eğitimlerin yanısıra, şirketinizin spesifik problemleri veya ilgi alanlarına göre size özel eğitim programıda oluşturmaktayız.

Her katılımcıya ayrıntılı ders notları sağlanmaktadır. Eğitimlerimizin interaktif yapısı ile katılımcıların problemleri ve ilgilendikleri konular hakkında samimi bir tartışma ortamı yaratılmakta ve aranılan cevaplara ve çözümlere ulaşılmaktadır.