İlaç firmalarına farmasötik teknolojinin kapsadığı tüm alanlarda yarattığı özel çözümlerle destek olmak ve eğitime katkıda bulunarak kaliteyi artırmayı vizyon olarak benimsemiş olan CT Pharma; iş geliştirme, farmasötik biyoteknoloji, yeni ürün geliştirme, proses optimizasyonu, teknoloji transferi, sorun giderme ve eğitim faaliyetleri ile ilaç firmalarına hizmet verirken ürettiği, kullandığı ve sakladığı, kendisine ve müşterilerine ait elektronik ve basılı ortamlardaki bilgilerin değerinin ve bu bilgilerin korunması gerektiğinin farkındadır.

CT Pharma, Bilgi Güvenliği Politikası olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir:
• CT Pharma markası korunur.
• Bilgi varlıklarına erişim sadece yetkili kişilere iş gerekçesi gözetilerek sağlanır.
• CT Pharma ve müşterilerimize ait olan bilginin gizliliği yetkisiz ifşalara karşı korunur.
• Bilginin bütünlüğü yetkisiz değişikliklere karşı korunur.
• Sözleşmelerden doğan gereksinimlerin yanı sıra bütün ilgili kanuni ve düzenleyici gereksinimler karşılanır.