Bilgi Güvenliği

Türkiye ve bölgemizdeki sağlık sektörü paydaşlarının tercih ettiği lider teknoloji firması olma vizyonuna sahip olan CT Farma, ürettiği, kullandığı ve sakladığı, kendisine ve müşterilerine ait elektronik ve basılı ortamlardaki bilgilerin değerinin ve bu bilgilerin korunması gerektiğinin farkındadır.

CT Farma, Bilgi Güvenliği Politikası olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir:

• CT Farma markası korunur.
• CT Farma tüm müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile Gizlilik Sözleşmesi imzalar.
• CT Farma kendisine ve müşterilerine ait olan bilginin gizliliğini yetkisiz ifşalara karşı korunur.
• Bilgi varlıklarına erişim sadece yetkili kişilere iş gerekçesi gözetilerek sağlanır.
• Bilginin bütünlüğü yetkisiz değişikliklere karşı korunur.
• Sözleşmelerden doğan gereksinimlerin yanı sıra bütün ilgili kanuni ve düzenleyici gereksinimler karşılanır.